ISK en gedragsproblemen

Op ISK-scholen ervaart men een toename van leerlingen met lastig gedrag. Pharos ontwikkelde daarom een workshop om docenten te professionaliseren in de theoretische achtergronden van gedrag en het vergroten van het eigen handelingsrepertoire.

Mirela Delic geeft deze meerdaagse workshop aan docenten en andere begeleiders op ISK-scholen.

Trainer

De door Mirela gegeven workshop bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Diverse theoretische modellen rondom lastig leerlinggedrag, gedragsproblemen, oorzaken en gevolgen voor de ontwikkeling van de nieuwkomers worden doorgenomen.

Ook is er aandacht voor het omgaan met verschillende pedagogische ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in de klas. Een kritische blik op het eigen pedagogisch handelen zorgt voor reflectie.

Thema’s

  • signaleren en analyseren van lastig gedrag
  • omgaan met lastig gedrag
  • internationale schakelklassen

Deskundigheid

  • training
  • begeleiding
MD onderwijsadvies, Mirela Delic