Workshops Methode Wereldreizigers

Mirela Delic geeft workshops over de methode Wereldreizigers, een methode sociaal-emotionele ontwikkeling voor basisschoolkinderen die nieuw in Nederland zijn. De workshops zijn ontwikkeld door Pharos.

De methode is vooral gericht op het versterken van de veerkracht van  nieuwkomerskinderen. Wereldreizigers wordt zowel in nieuwkomersklassen als op reguliere basisscholen waar enkele nieuwkomers in de klas zitten ingezet.

Trainer

Het belangrijkste doel van Wereldreizigers is dat kinderen op school op een natuurlijke manier migratie- en vluchtelingenstress kunnen verwerken, waardoor hun veerkracht toeneemt. Ontspannen door mindfulness, energie krijgen door energizers en het op verhaal komen zijn belangrijke elementen. De methode zet in op het bevorderen van veerkracht, veiligheid en verbondenheid.

De workshops zijn bedoeld voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals met vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers in de klas. Leerkrachten van taalklassen, azc-scholen, maar ook onderwijsprofessionals van reguliere basisscholen met maar enkele nieuwkomers in de klas.

Mirela is gevraagd voor het geven van deze workshops vanwege haar ervaring en betrokkenheid met het vluchtelingen- en nieuwkomersonderwijs.

Thema’s

  • nieuwkomersonderwijs
  • sociaal emotionele problematiek
  • gedragsproblematiek bij leerlingen
  • onderwijsontwikkeling

Deskundigheid

  • training
MD onderwijsadvies, Mirela Delic
MD onderwijsadvies, Mirela Delic