Omgaan met gedragsproblemen (PO / VO)

Moeilijk gedrag, wat is dat eigenlijk? Niet elke leraar of andere onderwijsprofessional verstaat daar hetzelfde onder. Eigenlijk komt het er op neer, dat een leerling of een aantal leerlingen niet doet wat jij graag wilt. Hoe ga je hier mee om?

Mirela Delic geeft regelmatig trainingen over dit onderwerp aan leraren, zorgcoördinatoren, interne begeleiders en andere onderwijsprofessionals. Aan bod komen theoretische achtergronden van gedrag en het vergroten van het eigen handelingsrepertoire.