Biezonderwijs

Biezonderwijs is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar voor wie het leren en opgroeien niet vanzelf gaat.

Mirela werkte als expert bij De Kracht, het expertisecentrum van Biezonderwijs. De experts versterken de eigen 7 scholen en ondersteunen ‘gewone’ scholen en andere organisaties om passend onderwijs écht mogelijk te maken voor ieder kind.

Expert

De opgedane ervaring van Mirela in het onderwijs, zorgde ervoor dat zij zich als expert van De Kracht goed kon verplaatsen in de vragen van de scholen. Zij had verschillende opdrachten op scholen in regulier en speciaal onderwijs. Meestal gericht op kinderen met gedragsproblemen en achterstanden in taal en zorg. Variërend van tijdelijke versterking van het management tot het geven van trainingen aan leerkrachten over leerlingbesprekingen.

Thema’s

  • onderwijs vluchtelingenkinderen en nieuwkomers
  • taalachterstand
  • uitstroomperspectief voor kinderen met gedragsproblemen
  • omgaan met kinderen met gedragsproblemen
  • organisatieontwikkeling

Deskundigheid

  • crisismanagement
  • training
  • begeleiding