MD onderwijsadvies, Mirela Delic

OMGAAN MET LASTIGE LEERLINGEN OP DE ISK

Binnen de ISK is de diversiteit in ondersteuningsbehoeften van leerlingen toegenomen. Men ervaart een toename van leerlingen met lastig gedrag. Pharos en Mirela Delic bieden een training op de individuele ISK van 3 bijeenkomsten van 2,5 uur. Er wordt ingegaan op de theoretische achtergronden van gedrag en uw handelingsrepertoire wordt vergroot zodat u een meer passende aanpak kunt bieden.

https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2018/06/Pharos-Omgaan-met-gedragsproblemen-op-de-ISK.pdf