MD onderwijsadvies, Mirela Delic

Actueel: Erkenning voor scholen

Vanaf april 2018 heeft de onderwijsinspectie meer mogelijkheden om bij de beoordeling van leerresultaten van basisscholen rekening te houden met de aanwezigheid van veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Deze leerlingen scoren soms lager op de eindtoets dan op basis van hun achtergrond te verwachten zou zijn, ondanks inspanningen van de school. Voor sommige scholen houdt dit in dat ze onder de minimumnorm uitkomen.

Beoordeling leerresultaten basisscholen soepeler bij veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben

Door deze maatregel uit het regeerakkoord kan de inspectie scholen die veel leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften opvangen toch een voldoende beoordeling geven van de leerresultaten. ‘We moeten scholen vooral erkennen om wat ze weten te bereiken en niet straffen als ze extra hun best doen om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een plek te bieden,’ aldus minister Slob (Onderwijs).