MD onderwijsadvies, Mirela Delic

Blog: Verbanden zoeken – verbinding leggen

In ons leven maken we verbinding met de mensen om ons heen. Op alle gebied, privé en zakelijk. Het is een van onze basisbehoeften om te kunnen functioneren. Wat de vraag van een organisatie ook is die ik voorgelegd krijg, ik start altijd met het zoeken naar verbanden om vervolgens verbindingen te kunnen leggen.

Je ergens aan verbinden kan alleen als er genoeg vertrouwen is. Dat je erop kan vertrouwen dat de verbinding gebaseerd is op respect en acceptatie van elkaar. Als dit niet het geval is, komt er geen verbinding of een slechte verbinding tot stand. Dit geldt in vriendschappen, maar ook in je werk. Als je niet vanuit respect en acceptatie werkt aan hetzelfde doel, is er weinig positieve energie en wordt het doel niet of met hangen en wurgen bereikt.

De basis van verbindingen: vertrouwen en acceptatie

Uitgangspunt in mijn werk is daarom die verbinding. Wat verbindt de mensen in deze organisatie? Wat hebben zij gemeenschappelijk? Waar staan zij voor? Wat boeit hen? Wat is ieders kracht en expertise? Wat heeft ieder nodig om goed te kunnen functioneren? Kortweg komt het neer op:

Hoe kunnen we de verbinding zo leggen dat ieder enthousiast en vanuit eigen kracht durft te werken aan het gezamenlijke doel?