Artikelen door Jeanet Visser

Tip: Symposium Gezondheid Statushouders

Bijna 500 deelnemers hebben donderdag 14 juni het Symposium Gezondheid Statushouders in de Woonindustrie in Nieuwegein bezocht. Ik kijk terug op een mooi congres, vol inspiratie en nieuwe ontmoetingen! https://youtu.be/rjqsVHMAeOg Samen met mijn collega Marianne van Dijk – Claessen (Sociaal Verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg) heb ik een goed bezochte workshop gegeven over de samenwerking tussen gezondheid en onderwijs. https://vng.azavista.com/FileAttachments/public_download/id:5b29fe44-6e24-4d0c-9199-0980ac110003/key:c6f030f481b34f8a404c280cbe3f9c45

Blog: Verbanden zoeken – verbinding leggen

In ons leven maken we verbinding met de mensen om ons heen. Op alle gebied, privé en zakelijk. Het is een van onze basisbehoeften om te kunnen functioneren. Wat de vraag van een organisatie ook is die ik voorgelegd krijg, ik start altijd met het zoeken naar verbanden om vervolgens verbindingen te kunnen leggen.

Actueel: Erkenning voor scholen

Vanaf april 2018 heeft de onderwijsinspectie meer mogelijkheden om bij de beoordeling van leerresultaten van basisscholen rekening te houden met de aanwezigheid van veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.